ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-12-12 18:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다 o 건조주의보 : 울산, 부산, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.12.12 15:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 15  0.028  0.012  0.3  0.003   
간성읍 12  10  0.031  0.001  0.4  0.001  51 
남양동1 12  0.027  0.007  0.3  0.003  45 
문막읍 19  12  0.020  0.022  0.4  0.003  47 
반곡동
방산면 0.033  0.002  0.002 
북평면 13  0.031  0.003  0.4  0.001  51 
상리 10  0.032  0.003  0.2  0.002  52 
석사동 14  0.031  0.008  0.3  0.003  51 
속초시(금호동)
양구읍 0.034  0.005  0.3  0.002  53 
양양군 10  0.035  0.004  0.2  0.003  54 
영월읍 14  13  0.029  0.007  0.1  0.003 
옥천동 0.032  0.006  0.3  0.002  52 
인제군 11  0.032  0.005  0.4  0.003 
정선읍 18  0.036  0.007  0.4  0.002  55 
중앙동(원주) 0.022  0.017  0.2  0.003 
중앙로 16  0.032  0.007  0.3  0.002  52 
천곡동 0.030  0.004  0.2  0.001 
철원군 20  0.035  0.005  0.3  0.003  54 
치악산 18  0.027  0.009  0.4  0.002  45 
태백시 16  0.032  0.007  0.4  0.002  52 
평창읍 21  0.031  0.006  0.1  0.001  51 
홍천읍 19  0.028  0.009  0.3  0.002  47 
화천군 0.032  0.005  0.7  0.002  52 
횡성군 14  10  0.023  0.010  0.3  0.003  47 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이