ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-12-09 10:00:00 o 건조경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 경주, 포항, 영덕, 경산, 영천), 전라남도(광양, 여수), 강원도(태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.12.10 01:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 61  41  0.013  0.024  0.7  0.004   
개정동 48  38  0.015  0.016  0.5  0.002  92 
고산면 53  34  0.018  0.011  0.7  0.002  85 
고창읍 43  25  0.041  0.016  0.5  0.002  77 
금암동 44  35  0.011  0.5  0.003 
모현동 64  51  0.012  0.022  0.4  0.003  109 
무주읍 44  38  0.017  0.009  0.5  0.003  90 
부안읍 37  36  0.045  0.010  0.5  0.002  100 
삼천동 47  39  0.047  0.008  0.1  0.004  97 
새만금 33  26  0.051  0.006  0.6  0.001  90 
소룡동 71  45  0.034  0.004  0.4  0.004  112 
송천동 41  37  0.040  0.017  0.4  0.005  100 
순창읍 51  41  0.004  0.014  0.4  0.003  100 
신태인 44  32  0.037  0.005  0.3  0.003  101 
신풍동(군산) 54  37  0.006  0.022  0.7  0.002  90 
심원면 32  19  0.047  0.005  0.2  0.003  66 
연지동 26  20  0.013  0.009  0.4  0.002  74 
요촌동 50  40  0.021  0.026  0.4  0.002  95 
운암면 33 
임실읍 60  57  0.005  0.013  0.8  0.002  124 
장수읍 64  44  0.039  0.003  0.5  0.002  124 
죽항동 38  36  0.022  0.011  0.5  0.002  95 
중앙동(전주) 48  44  0.044  0.007  0.4  0.003  120 
진안읍 50  38  0.005  0.022  0.6  0.002  116 
팔복동 44  30  0.042  0.019  0.6  0.002  85 
팔봉동 70  48  0.034  0.019  0.4  0.002  132 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이