ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-12-12 13:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부북쪽먼바다, 동해남부남쪽먼바다 o 건조주의보 : 울산, 부산, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.12.12 15:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 14  0.030  0.008  0.3  0.002   
검단 17  13  0.033  0.011  0.4  0.004  53 
계산 17  0.030  0.014  0.4  0.003  50 
고잔 0.028  0.018  1.1  0.005  47 
구월동 44  20  0.023  0.019  0.4  0.006  47 
길상 18  11  0.032  0.008  0.4  0.004  52 
논현
덕적도 10  0.036  0.002  0.4  0.001  55 
동춘 0.028  0.012  0.4  0.004  47 
백령도 0.035  0.004  0.0  0.001  54 
부평 18  12  0.024  0.018  0.4  0.005  47 
부평역 35  15  0.015  0.016  0.5  0.005  61 
삼산 23  14  0.028  0.010  0.3  0.004 
석남 19  10  0.030  0.014  0.4  0.004  54 
석모리 22  18  0.034  0.003  0.4  0.002  54 
석바위 32  19  0.020  0.030  0.5  0.005  51 
송도 15  0.028  0.011  0.3  0.003  47 
송림 14  0.024  0.015  0.4  0.003  47 
송해 27  15  0.031  0.005  0.4  0.006  59 
송현 13  0.025  0.019  0.4  0.004  47 
숭의 0.029  0.013  0.5  0.003  56 
신흥 0.032  0.013  0.5  0.004  52 
연희 27  23  0.030  0.013  0.4  0.005  69 
운서 18  18  0.025  0.011  0.4  0.002 
원당 18  0.027  0.015  0.4  0.003  45 
청라 20  12  0.030  0.006  0.4  0.004  50 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이