ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-12-12 13:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부북쪽먼바다, 동해남부남쪽먼바다 o 건조주의보 : 울산, 부산, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.12.12 15:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 15  0.029  0.006  0.3  0.003   
괴산읍 15  15  0.028  0.009  0.3  0.002  50 
금왕 19  0.027  0.013  0.3  0.002  45 
매포읍 15  15  0.022  0.007  0.2  0.003  50 
문화동
보은읍
복대동
사천동 16  14  0.025  0.016  0.3  0.004  54 
산남동 23  0.027  0.011  0.4  0.006  45 
송정동(봉명동) 24  0.012  0.039  0.1  0.004  65 
영동읍 28  0.027  0.012  0.4  0.003  45 
오송읍 25  14  0.024  0.015  0.5  0.003  47 
오창읍 10  10  0.028  0.013  0.4  0.005  47 
옥천읍 22  16  0.026  0.011  0.7  0.003  54 
용암동 17  12  0.026  0.016  0.3  0.004  43 
음성읍 14  0.026  0.015  0.3  0.003  43 
장락동 28  14  0.022  0.010  0.3  0.002  47 
증평읍 0.031  0.015  0.3  0.003 
진천읍 18  12  0.029  0.014  0.2  0.002  48 
청천면 25  0.027  0.006  0.3  0.003  45 
칠금동 40  12  0.022  0.022  0.1  0.005  53 
호암동 17  0.025  0.012  0.2  0.001  42 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이