ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-07-17 11:00:00 o 폭염경보 : 세종, 울산, 부산, 대구, 광주, 대전, 서울, 제주도(제주도동부), 경상남도(고성, 통영 제외), 경상북도, 전라남도(장흥, 화순, 나주, 함평, 순천, 광양, 여수, 보성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도, 충청남도(예산, 부여, 금산, 논산, 공주), 강원도(정선평지, 삼척평지, 동해평지, 평창평지, 홍천평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 춘천, 화천, 원주, 영월), 경기도(여주, 군포, 성남, 가평, 광명, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 남양주, 구리, 안양, 수원, 의정부, 포천, 부천, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 익산, 임실, 무주, 완주) o 폭염주의보 : 울릉도독도, 인천(강화군,옹진군 제외), 제주도(제주도북부, 제주도서부), 경상남도(고성, 통영), 전라남도(거문도.초도, 무안, 진도, 신안(흑산면제외), 목포, 영광, 영암, 완도, 해남, 강진, 고흥, 장성), 충청남도(당진, 서천, 계룡, 홍성, 청양, 아산, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 인제평지, 철원, 태백), 경기도(안산, 화성, 파주, 양주, 고양, 연천, 동두천, 김포, 시흥), 전라북도(진안, 김제, 군산, 부안, 고창, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.07.18 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 32  25  0.004  0.015  0.3  0.004   
강남구 32  29  0.002  0.023  0.4  0.006  79 
강남대로 31  23  0.036  0.007  0.4  0.003  55 
강동구 37  26  0.002  0.017  0.3  0.004  74 
강변북로 31  19  0.007  0.024  0.4  0.003  66 
강북구 31  26  0.004  0.007  0.2  0.003  79 
강서구 32  26  0.003  0.015  0.2  0.003  74 
공항대로 34  0.002  0.021  0.4  0.006 
관악구 33  29  0.009  0.022  0.4  0.004  74 
광진구 30  0.000  0.015  0.5  0.006  72 
구로구 28  19  0.007  0.015  0.2  0.004  61 
금천구 42  32  0.002  0.019  0.4  0.005  74 
노원구 31  28  0.002  0.014  0.2  0.005  77 
도봉구 29  16  0.005  0.008  0.6  0.004  59 
도산대로 33  23  0.003  0.019  0.3  0.007  66 
동대문구 30  28  0.005  0.014  0.6  0.007  77 
동작구 39  25  0.004  0.016  0.4  0.004  64 
동작대로 중앙차로 34  24  0.005  0.017  0.6  0.007  72 
마포구 22  0.008  0.015  0.3  0.005  61 
서대문구 27  21  0.003  0.011  0.5  0.002  64 
서초구 29  19  0.004  0.019  0.3  0.008  61 
성동구 33  29  0.004  0.012  0.3  0.006  74 
성북구 30  22  0.001  0.012  0.4  0.002 
송파구 32  22  0.003  0.019  0.5  0.003  72 
신촌로 34  24  0.005  0.012  0.5  0.002  61 
양천구 40  28  0.002  0.017  0.3  0.004  72 
영등포구 35  26  0.003  0.017  0.4  0.005  82 
영등포로 36  0.002  0.017  0.3  0.006  55 
용산구 38  29  0.002  0.015  0.2  0.006  82 
은평구 23  0.005  0.007  0.1  0.003 
정릉로 22  20  0.006  0.014  0.4  0.003  66 
종로 33  29  0.002  0.015  0.2  0.003  77 
종로구 29  29  0.003  0.015  0.3  0.003  79 
중구 31  27  0.002  0.016  0.3  0.003  72 
중랑구 26  23  0.003  0.015  0.3  0.006  69 
천호대로 28  20  0.003  0.021  0.4  0.004  64 
청계천로 42  29  0.003  0.018  0.3  0.006  85 
한강대로 40  26  0.003  0.018  0.3  0.005  57 
홍릉로 35  28  0.003  0.017  0.6  0.006  87 
화랑로 33  26  0.006  0.017  0.3  0.002  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이