ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-12-06 09:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 강원도(태백, 정선평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 충청남도(당진) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지) o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(광양, 순천), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 사천), 광주, 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.12.06 09:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 29  16  0.004  0.040  0.6  0.003   
강남구 27  15  0.004  0.042  0.5  0.003  70 
강남대로 34  26  0.001  0.041  0.7  0.005  68 
강동구 33  19  0.003  0.029  0.5  0.002  56 
강변북로 34  20  0.003  0.040  0.7  0.004  66 
강북구 34  19  0.003  0.046  0.7  0.003  76 
강서구 33  15  0.003  0.046  0.8  0.003  76 
공항대로 31  14  0.002  0.049  0.6  0.003  81 
관악구 28  14  0.004  0.044  0.6  0.003  73 
광진구 31  14  0.004  0.027  0.7  0.003  51 
구로구 30  10  0.004  0.033  0.4  0.003  54 
금천구 29  16  0.025  0.038  0.6  0.003  63 
노원구 33  23  0.004  0.045  0.6  0.003  75 
도봉구 27  14  0.003  0.043  0.6  0.003  71 
도산대로 27  16  0.002  0.043  0.8  0.003  71 
동대문구 29  15  0.003  0.039  0.6  0.003  65 
동작구 29  16  0.005  0.040  0.5  0.003  66 
동작대로 중앙차로 29  14  0.003  0.047  0.6  0.002  78 
마포구 30  17  0.003  0.043  0.7  0.003  71 
서대문구 28  14  0.004  0.042  0.6  0.003  70 
서초구 31  14  0.003  0.044  0.4  0.001  73 
성동구 15  0.004  0.047  0.6  0.002  78 
성북구 28  18  0.002  0.042  0.9  0.004  70 
송파구 29  20  0.003  0.041  0.6  0.002  68 
시흥대로 23  12  0.002  0.060  0.8  0.004  100 
신촌로 33  20  0.002  0.045  0.7  0.003  75 
양천구 27  14  0.002  0.039  0.6  0.003  65 
영등포구 30  14  0.003  0.042  0.6  0.003  70 
영등포로 25  17  0.003  0.044  0.6  0.004  73 
용산구 27  15  0.003  0.039  0.6  0.003  65 
은평구 23  11  0.005  0.034  0.6  0.003  56 
정릉로 29  19  0.002  0.043  0.6  0.003  71 
종로 33  16  0.003  0.046  0.8  0.004  76 
종로구 28  18  0.003  0.042  0.7  0.003  70 
중구 34  19  0.004  0.045  0.7  0.003  75 
중랑구 26  16  0.005  0.037  0.4  0.002  61 
천호대로 40  14  0.002  0.040  0.6  0.003  66 
청계천로 30  16  0.003  0.044  0.7  0.004  73 
한강대로 28  14  0.002  0.045  0.8  0.004  75 
홍릉로 27  17  0.003  0.037  0.5  0.003  61 
화랑로 29  16  0.002  0.047  0.7  0.003  78 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이