ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2020-04-06 10:50:00 o 건조경보 : 대구, 서울, 제주도(제주도산지, 제주도남부), 경상남도(합천, 창원), 경상북도(문경, 청도, 영주, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 경산, 구미), 전라남도(순천, 광양, 여수), 충청북도(진천, 영동), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 원주, 태백), 경기도(성남, 광주, 하남, 오산, 남양주, 구리, 포천, 과천) o 건조주의보 : 세종, 울산, 부산, 광주, 대전, 인천(옹진군 제외), 제주도(제주도동부), 경상남도(합천, 창원 제외), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 경주, 포항, 영덕, 청송, 의성, 안동, 예천, 군위, 영천), 전라남도(거문도.초도, 장흥, 화순, 완도, 강진, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도(진천, 영동 제외), 충청남도(서천, 보령, 태안 제외), 강원도(양구평지, 정선평지, 평창평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 영월), 경기도(여주, 안산, 화성, 군포, 가평, 광명, 양평, 안성, 이천, 용인, 의왕, 평택, 안양, 수원, 파주, 의정부, 양주, 고양, 연천, 동두천, 김포, 부천, 시흥), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 익산, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 20.04.06 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 41  14  0.028  0.029  0.4  0.003   
강남구 35  14  0.031  0.028  0.4  0.003  66 
강남대로 43  0.021  0.039  0.3  0.002  75 
강동구 47  15  0.028  0.026  0.4  0.003  76 
강변북로 51  0.023  0.037  0.3  0.004  84 
강북구 36  11  0.042  0.025  0.3  0.002  77 
강서구 45  20  0.021  0.033  0.6  0.010  74 
공항대로 43  14  0.023  0.025  0.4  0.005  77 
관악구 41  13  0.023  0.034  0.4  0.003  71 
광진구 48  14  0.025  0.027  0.5  0.003  80 
구로구 44  13  0.031  0.035  0.3  0.003  81 
금천구 33  15  0.019  0.031  0.4  0.002  62 
노원구 51  18  0.027  0.029  0.4  0.003  80 
도봉구 33  0.042  0.019  0.3  0.002  72 
도산대로 43  14  0.028  0.033  0.3  0.003  77 
동대문구 38  13  0.025  0.033  0.4  0.003  68 
동작구 41  16  0.027  0.024  0.3  0.003  75 
동작대로 중앙차로 49  12  0.025  0.039  0.4  0.004  80 
마포구 43  16  0.020  0.036  0.4  0.003  71 
서대문구 48  14  0.032  0.023  0.3  0.002  87 
서초구 39  11  0.035  0.027  0.2  0.003  76 
성동구 34  13  0.028  0.031  0.4  0.003  68 
성북구 42  11  0.032  0.032  0.5  81 
송파구 42  10  0.032  0.025  0.4  0.003  72 
시흥대로 34  11  0.027  0.029  0.4  0.003  65 
신촌로 44  16  0.013  0.047  0.6  0.003  78 
양천구 36  12  0.022  0.032  0.4  0.004  70 
영등포구 35  11  0.025  0.029  0.3  0.002  64 
영등포로 43  15  0.014  0.046  0.5  0.003  76 
용산구 47  14  0.025  0.029  0.4  0.003  79 
은평구 51  11  0.039  0.015  0.2  0.003  84 
정릉로 62  17  0.033  0.017  0.3  0.004  89 
종로 52  20  0.024  0.031  0.4  0.003  81 
종로구 42  16  0.025  0.032  0.4  0.004  73 
중구 37  19  0.022  0.031  0.4  0.003  67 
중랑구 49  16  0.019  0.042  0.5  0.003  77 
천호대로 43  12  0.027  0.038  0.4  0.005  73 
청계천로 43  19  0.026  0.019  0.4  0.004  76 
한강대로 45  16  0.014  0.042  0.5  0.003  77 
홍릉로 48  18  0.021  0.040  0.4  0.004  75 
화랑로 49  12  0.034  0.021  0.2  0.004  81 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이