ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-01-18 18:00:00 o 풍랑주의보 : 동해중부바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 o 한파주의보 : 인천(강화), 경상북도(경북북동산지, 영양평지, 봉화평지, 청도, 청송, 의성, 영주, 안동, 김천, 고령, 군위), 충청북도, 충청남도(계룡, 청양, 금산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 정선평지, 평창평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 원주, 영월, 태백), 경기도(가평, 광주, 남양주, 파주, 양주, 고양, 포천, 연천, 동두천), 전라북도(임실, 무주, 진안, 장수) o 건조경보 : 울산, 부산, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(삼척평지, 동해평지, 강릉평지) o 건조주의보 : 대구, 서울, 경상남도(양산, 거제, 사천, 통영, 합천, 산청, 의령, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 청송, 의성, 영주, 안동, 예천, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 경산, 영천, 구미), 전라남도(순천, 광양, 여수), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백), 경기도(군포, 성남, 오산)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.01.18 16:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 37  20  0.026  0.021  0.4  0.003   
강남구 38  20  0.023  0.023  0.4  0.003  59 
강남대로 56  22  0.014  0.038  0.9  0.005  75 
강동구 46  22  0.017  0.026  0.4  0.003  72 
강변북로 45  25  0.014  0.040  0.7  0.005  69 
강북구 37  22  0.034  0.012  0.3  0.003  59 
강서구 37  19  0.031  0.016  0.5  0.005  61 
공항대로 80  22  0.019  0.030  0.4  0.003  78 
관악구 29  16  0.027  0.019  0.4  0.003  54 
광진구 37  21 
구로구 35  14  0.035  0.017  0.3  0.003  58 
금천구 33  22  0.029  0.024  0.4  0.004  66 
노원구 37  26  0.029  0.019  0.5  0.003  77 
도봉구 41  22  0.031  0.015  0.4  0.003  59 
도산대로 47  21  0.024  0.023  0.9  0.004  64 
동대문구 35  23  0.029  0.021  0.4  0.003  66 
동작구 39  21  0.030  0.022  0.4  0.003  66 
동작대로 중앙차로 54  27  0.016  0.036  0.5  0.003  77 
마포구 31  14  0.030  0.017  0.4  0.003  56 
서대문구 37  13  0.028  0.016  0.5  0.003  55 
서초구 29  15  0.027  0.021  0.4  0.004  50 
성동구 41  19  0.016  0.026  0.4  0.003  59 
성북구 32  20  0.025  0.024  0.4  0.003  56 
송파구 45  19  0.020  0.032  0.5  0.004  64 
시흥대로 42  15  0.023  0.026  0.4  0.004  67 
신촌로 46  21  0.016  0.036  0.7  0.004  67 
양천구 34  23  0.027  0.019  0.4  0.003  74 
영등포구 36  19  0.025  0.018  0.4  0.004  64 
영등포로 36  19  0.023  0.024  0.5  0.004  60 
용산구 40  22  0.022  0.020  0.4  0.003  64 
은평구 39  16  0.028  0.016  0.6  0.004  56 
정릉로 49  23  0.016  0.040  0.4  0.003  66 
종로 47  21  0.026  0.021  0.5  0.003  68 
종로구 35  24  0.027  0.020  0.5  0.003  66 
중구 33  21  0.024  0.019  0.4  0.004  64 
중랑구 43  20  0.017  0.032  0.5  0.003  61 
천호대로 52  20  0.017  0.035  0.5  0.003  71 
청계천로 47  22  0.027  0.024  0.5  0.004  72 
한강대로 60  22  0.017  0.031  0.5  0.003  73 
홍릉로 41  22  0.019  0.037  0.5  0.004  62 
화랑로 39  21  0.016  0.040  0.5  0.004  66 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이