ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2020-02-23 18:00:00 o 건조주의보 : 대구, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 경주, 포항, 영덕, 칠곡, 성주, 경산, 영천), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 20.02.23 22:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 20  11  0.023  0.029  0.4  0.003   
강남구 19  10  0.031  0.025  0.4  0.003  51 
강남대로 25  0.007  0.039  0.5  0.003  65 
강동구 23  12  0.026  0.024  0.4  0.002  43 
강변북로 19  0.019  0.039  0.4  0.004  65 
강북구 23  14  0.019  0.032  0.4  0.002  53 
강서구 23  11  0.023  0.032  0.4  0.004  53 
공항대로 23  10  0.018  0.031  0.4  0.004  51 
관악구 22  10  0.020  0.037  0.5  0.004  61 
광진구 20  10  0.024  0.022  0.5  0.002  40 
구로구 20  0.033  0.029  0.3  0.003  53 
금천구 23  14  0.018  0.034  0.5  0.004  56 
노원구 18  14  0.013  0.040  0.7  0.005  66 
도봉구 13  0.030  0.020  0.4  0.002  50 
도산대로 21  0.022  0.033  0.3  0.003  54 
동대문구 19  0.026  0.025  0.4  0.003  43 
동작구 24  13  0.020  0.029  0.3  0.003  48 
동작대로 중앙차로 27  12  0.017  0.045  0.5  0.004  75 
마포구 19  10  0.024  0.027  0.4  0.003  45 
서대문구 22  15  0.013  0.041  0.8  0.005  68 
서초구 20  11  0.034  0.026  0.2  0.004  53 
성동구 18  10  0.029  0.024  0.4  0.003  48 
성북구 19  10  0.020  0.037  0.3  0.003  61 
송파구 20  11  0.028  0.024  0.3  0.005  47 
시흥대로 24  12  0.018  0.043  0.5  0.004  71 
신촌로 24  13  0.018  0.041  0.5  0.003  68 
양천구 21  11  0.023  0.034  0.4  0.003  56 
영등포구 18  0.027  0.026  0.4  0.003  45 
영등포로 23  12  0.015  0.047  0.5  0.003  78 
용산구 22  10  0.025  0.024  0.4  0.003  42 
은평구 20  0.015  0.030  0.3  0.003  50 
정릉로 28  12  0.008  0.055  0.4  0.006  92 
종로 27  16  0.021  0.027  0.4  0.003  50 
종로구 19  10  0.022  0.024  0.4  0.004  40 
중구 18  12  0.026  0.023  0.3  0.003  43 
중랑구 21  12  0.017  0.039  0.5  0.003  65 
천호대로 21  11  0.024  0.035  0.5  0.006  58 
청계천로 18  11  0.030  0.024  0.4  0.004  50 
한강대로 26  12  0.022  0.032  0.5  0.003  53 
홍릉로 24  12  0.018  0.041  0.5  0.004  68 
화랑로 25  0.014  0.037  0.3  0.004  61 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이