ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2021-05-09 05:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 인제평지, 속초평지, 태백) o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부북쪽먼바다 o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 경상남도(창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 경주, 포항, 영덕, 칠곡, 경산, 영천), 전라남도(광양), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 21.05.09 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 59  15  0.024  0.018  0.4  0.003   
강남구 62  19  0.032  0.015  0.4  0.003  142 
강남대로 71  19  0.019  0.023  0.4  0.002  159 
강동구 71  18  0.024  0.018  0.3  0.002  166 
강변북로 70  19  0.017  0.027  0.5  0.003  146 
강북구 35  0.028  0.013  0.3  0.002  107 
강서구 67  16  0.020  0.027  0.4  0.002  153 
공항대로 67  18  0.017  0.033  0.4  0.002  157 
관악구 59  14  0.022  0.022  0.4  0.003  159 
광진구 69  16  0.027  0.015  0.5  0.003  155 
구로구 65  17  0.022  0.023  0.4  0.003 
금천구 52  12  0.026  0.016  0.3  0.002  142 
노원구 36  12  0.019  0.020  0.5  0.002  105 
도봉구 34  0.018  0.015  0.3  0.002 
도산대로 72  19  0.020  0.023  0.4  0.003  185 
동대문구 62  15  0.026  0.018  0.4  0.003  149 
동작구 52  10  0.033  0.015  0.3  0.002  153 
동작대로 중앙차로 59  15  0.023  0.025  0.4  0.002  155 
마포구 72  15  0.016  0.028  0.4  0.003  136 
서대문구 40  16  0.018  0.017  0.5  0.004  107 
서초구 55  16  0.032  0.000  0.3  0.003  153 
성동구 72  18  0.030  0.023  0.4  0.002  157 
성북구 57  16  0.035  0.010  0.5  0.003  140 
송파구 68  20  0.020  0.021  0.4  0.003  149 
시흥대로 77  16  0.019  0.029  0.3  0.003  215 
신촌로 80  20  0.013  0.039  0.5  0.003  149 
양천구 72  16  0.020  0.019  0.4  0.003  157 
영등포구 60  11  0.024  0.017  0.4  0.002  136 
영등포로 69  15  0.017  0.032  0.5  0.003  164 
용산구 69  19  0.017  0.021  0.4  0.003  151 
은평구 49  19  0.021  0.013  0.4  0.003  125 
정릉로 58  14  0.031  0.020  0.3  0.002  140 
종로 47  12  0.021  0.026  0.4  0.002  116 
종로구 65  13  0.025  0.018  0.4  0.003  157 
중구 75  20  0.020  0.022  0.4  0.002  168 
중랑구 65  16  0.017  0.027  0.5  0.003  140 
천호대로 70  17  0.024  0.024  0.4  0.002  181 
청계천로 60  20  0.020  0.024  0.4  0.003  142 
한강대로 78  16  0.016  0.021  0.5  0.003  164 
홍릉로 61  10  0.021  0.023  0.4  0.002  131 
화랑로 77  17  0.003  0.036  0.3  0.002  174 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이