ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2021-07-29 10:00:00 o 폭염경보 : 세종, 대구, 광주, 대전, 인천(옹진군 제외), 서울, 경상남도(양산, 사천, 합천, 하동, 창녕, 함안, 의령, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(청도, 경주, 의성, 안동, 예천, 상주, 김천, 성주, 군위, 경산, 영천, 구미), 전라남도(화순, 나주, 영광, 함평, 순천, 광양, 장성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(제천, 단양, 진천, 충주, 영동, 청주), 충청남도(당진, 홍성, 서산, 태안, 예산, 청양, 부여, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 양구평지, 정선평지, 평창평지, 홍천평지, 강릉평지, 양양평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 원주, 영월), 경기도, 전라북도(순창, 전주, 정읍, 익산, 완주, 김제, 고창) o 폭염주의보 : 울릉도독도, 울산, 부산, 인천(옹진), 제주도(제주도남부, 제주도동부, 제주도북부, 제주도서부), 경상남도(진주, 남해, 고성, 거제, 통영, 거창, 함양, 산청), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 문경, 포항, 영덕, 청송, 영주, 칠곡, 고령), 전라남도(무안, 장흥, 진도, 신안(흑산면제외), 목포, 영암, 완도, 해남, 강진, 여수, 보성, 고흥), 충청북도(증평, 음성, 옥천, 괴산, 보은), 충청남도(서천, 계룡, 보령, 금산), 강원도(강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 고성평지, 속초평지), 서해5도, 전라북도(남원, 임실, 무주, 진안, 군산, 부안, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 21.07.29 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 33  21  0.039  0.023  0.4  0.003   
강남구 32  21  0.027  0.032  0.4  0.003  87 
강남대로 25  14  0.016  0.045  0.5  0.003  75 
강동구 35  27  0.032  0.028  0.4  0.003  95 
강변북로 30  17  0.015  0.043  0.6  0.003  77 
강북구 35  25  0.037  0.013  0.3  0.003  92 
강서구 25  18  0.027  0.019  0.3  0.002  74 
공항대로 32  14  0.034  0.028  0.4  0.003  74 
관악구 35  18  0.025  0.035  0.5  0.003  82 
광진구 25  16  0.041  0.019  0.4  0.003  85 
구로구 18  13  0.032  0.025  0.3  0.004  52 
금천구 35  23  0.027  0.030  0.3  0.004  79 
노원구 39  34  0.019  0.029  0.5  0.002  109 
도봉구 33  21  0.038  0.011  0.3  0.003  69 
도산대로 34  13  0.021  0.043  0.6  0.003  71 
동대문구 26  21  0.037  0.018  0.3  0.003  95 
동작구 31  18  0.029  0.025  0.3  0.003  74 
동작대로 중앙차로 34  19  0.024  0.042  0.5  0.003  87 
마포구 18  16  0.032  0.022  0.3  0.003  74 
서대문구 18  11  0.036  0.010  0.4  0.004  66 
서초구 31  16  0.026  0.036  0.5  0.003  79 
성동구 33  26  0.031  0.034  0.5  0.003  100 
성북구 23  13  0.035  0.019  0.4  0.003  72 
송파구 34  23  0.024  0.037  0.4  0.003  87 
시흥대로 33  23  0.018  0.047  0.5  0.004  87 
신촌로 33  18  0.009  0.040  0.6  0.004  82 
양천구 26  17  0.027  0.025  0.3  0.004  74 
영등포구 26  20  0.022  0.038  0.9  0.003  90 
영등포로 26  18  0.011  0.050  0.5  0.002  83 
용산구 28  15  0.021  0.030  0.3  0.003  92 
은평구 23  14  0.038  0.012  0.4  0.003  64 
정릉로 35  22  0.022  0.043  0.4  0.003  87 
종로 28  22  0.030  0.019  0.3  0.003  90 
종로구 28  20  0.037  0.018  0.3  0.003  87 
중구 30  16  0.030  0.022  0.3  0.004  87 
중랑구 36  24  0.047  0.016  0.3  0.003  100 
천호대로 38  26  0.037  0.042  0.4  0.003  92 
청계천로 26  19  0.033  0.023  0.4  0.004  90 
한강대로 35  23  0.016  0.032  0.6  0.004  69 
홍릉로 26  19  0.030  0.024  0.4  0.004  92 
화랑로 38  24  0.030  0.025  0.3  0.003  101 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이