ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2023-04-02 21:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(여수, 거문도.초도) o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(울산앞바다, 경북남부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조경보 : 경기도(광명, 과천, 동두천, 성남, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 광주), 강원도(원주), 충청남도(예산, 계룡), 충청북도(청주), 경상북도(문경), 서울, 대전 o 건조주의보 : 경기도(안산, 시흥, 부천, 김포, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 수원, 안양, 오산, 평택, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 양평), 강원도(원주 제외), 충청남도(예산, 계룡 제외), 충청북도(청주 제외), 전라남도(담양, 곡성, 구례, 장성, 화순, 고흥, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진), 전라북도, 경상북도(구미, 경산, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 예천, 안동, 영주, 의성, 봉화평지, 경북북동산지), 경상남도(밀양, 산청, 함양, 거창, 합천), 인천(옹진군 제외), 광주, 대구, 세종
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 23.04.02 17:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 90  52  0.076  0.036  0.5  0.004   
강남구 46  34  0.070  0.011  0.3  0.003  83 
강남대로 47  30  0.052  0.032  0.5  0.002  69 
강동구 44  33  0.059  0.004  0.3  0.002  75 
강변북로 36  28  0.062  0.018  0.4  0.003  77 
강북구 42  30  0.068  0.010  0.4  0.002  82 
강서구 46  31  0.071  0.009  0.4  0.002  85 
공항대로 43  26  0.073  0.014  0.3  0.003  86 
관악구 51  36  0.055  0.013  0.4  0.003  72 
광진구 43  36  0.055  0.007  0.3  0.003  72 
구로구 57  33  0.059  0.007  0.4  0.003  74 
금천구 48  36  0.073  0.012  0.3  0.003  86 
노원구 40  34  0.068  0.008  0.3  0.002  82 
도봉구 36  23  0.069  0.007  0.1  0.003  83 
도산대로 44  29  0.067  0.011  0.5  0.003  81 
동대문구 42  35  0.075  0.008  0.3  0.003  88 
동작구 42  35  0.071  0.010  0.3  0.002  85 
동작대로 중앙차로 47  35  0.068  0.022  0.4  0.003  82 
마포구 39  0.070  0.011  0.4  0.003  84 
서대문구 53  30  0.068  0.007  0.5  0.002 
서초구 43  33  0.066  0.010  0.4  0.004  81 
성동구 50  29  0.069  0.015  0.3  0.003  82 
성북구 42  29  0.065  0.016  0.2  0.003  79 
송파구 50  36  0.071  0.011  0.4  0.003  85 
시흥대로 53  33  0.045  0.049  0.4  0.003  82 
신촌로 44  28  0.059  0.015  0.4  0.003  74 
양천구 43  34  0.062  0.011  0.4  0.004  77 
영등포구 48  33  0.065  0.014  0.4  0.003  80 
영등포로 44  36  0.063  0.017  0.4  0.003  78 
용산구 44  35  0.071  0.008  0.4  0.003  84 
은평구 38  31  0.061  0.006  0.6  0.003  76 
정릉로 44  32  0.061  0.022  0.3  0.003  76 
종로 41  31  0.051  0.021  0.4  0.003  69 
종로구 43  36  0.072  0.009  0.3  0.003  85 
중구 42  35  0.068  0.015  0.4  0.003  82 
중랑구 44  38  0.068  0.010  0.3  0.002  82 
천호대로 44  37  0.057  0.021  0.4  0.003  74 
청계천로 50  42  0.067  0.014  0.3  0.004  81 
한강대로 57  32  0.066  0.013  0.4  0.004  80 
홍릉로 45  35  0.059  0.018  0.4  0.003  74 
화랑로 51  32  0.055  0.029  0.4  0.003  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이