ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-12-09 10:00:00 o 건조경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 경주, 포항, 영덕, 경산, 영천), 전라남도(광양, 여수), 강원도(태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.12.10 01:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 47  32  0.025  0.022  0.6  0.005   
개금동 71  48  0.002  0.074  1.0  0.005  165 
광복동 47  35  0.024  0.020  0.5  0.004  85 
광안동 61  46  0.003  0.062  102 
기장읍 41  26  0.033  0.014  0.5  0.006  77 
녹산동 71  47  0.003  0.055  0.6  0.006  124 
당리동 61  50  0.003  0.064  0.9  0.004  104 
대신동 48  31  0.033  0.017  0.6  0.006  85 
대연동 53  39  0.021  0.029  0.6  0.004  92 
대저동 64  44  0.003  0.042  0.5  0.005  105 
덕천동 53  36  0.003  0.048  0.8  0.003  100 
덕포동 60  47  0.002  0.047  0.8  0.004  105 
명장동 66  38  0.003  0.042  87 
부곡동 43  30  0.002  0.040  0.6  0.003  82 
부산북항 65  48  0.001  0.064  0.6  0.005  155 
부산신항 67  47  0.004  0.067  0.8  0.007  107 
수정동 39  28  0.002  0.050  0.7  0.005  83 
연산동 72  38  0.002  0.072  1.1  0.004  113 
온천동 51  39  0.002  0.044  0.7  0.002  100 
용수리 58  46  0.017  0.021  0.5  0.003  95 
장림동 71  52  0.002  0.045  0.6  0.004  116 
전포동 69  43  0.002  0.061  1.1  0.005  187 
좌동 48  36  0.027  0.022  0.4  0.006  85 
청룡동 47  28  0.002  0.036  82 
초량동 51  37  0.003  0.062  0.9  0.005  102 
태종대 48  35  0.023  0.027  0.4  0.007  79 
학장동 90  59  0.004  0.040  0.7  0.007  128 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이