ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-02-16 03:00:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도, 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 서해남부먼바다 o 건조주의보 : 세종, 울산, 대구, 광주, 대전, 서울, 경상남도(남해, 거제, 통영 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(장흥, 화순, 완도, 강진, 순천, 광양, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도, 충청남도(계룡, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 평창평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 원주, 영월, 태백), 경기도(여주, 화성, 군포, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 구리, 안양, 수원, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.02.16 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 48  24  0.040  0.007  0.5  0.003   
가야읍 47  24  0.044  0.007  0.5  0.003  66 
가음정동
거창읍 29  13  0.017  0.007  0.5  0.002  66 
경화동 44  22  0.036  0.007  0.5  0.003  72 
고성읍 64  26  0.041  0.007  0.5  0.002  70 
남상면 29  0.049  0.003  0.3  70 
남해읍 41  21  0.046  0.012  0.7  0.005  74 
내일동 46  30  0.039  0.011  0.3  0.003  85 
대산면 54  32 
대안동 28  15  0.046  0.002  0.5  0.002  69 
동상동 63  31  0.036  0.002  0.4  0.001  87 
명서동 53  30  0.044  0.009  0.5  0.003  69 
무전동 65  33  0.044  0.010  0.5  0.003  82 
반송로 59  28  0.037  0.011  0.6  0.003  79 
봉암동 49  27  0.032  0.002  0.4  0.002  72 
북부동 45  30  0.040  0.010  0.5  0.004  74 
사천읍 50  31  0.013  0.023  0.6  0.004  74 
사파동 57  22  0.046  0.004  0.5  0.002  70 
삼방동 54  29  0.041  0.004  0.4  0.002  92 
상대동 30  13  0.043  0.007  0.4  0.004  63 
상봉동 30  12  0.040  0.006  0.3  0.004  64 
아주동 59  34  0.045  0.007  0.6  0.002  87 
용지동 53  28  0.044  0.006  0.5  0.002  72 
웅남동 64  25  0.044  0.010  0.7  0.004  76 
웅상읍 53  29  0.041  0.008  0.7  0.003  85 
장유동 53  28  0.039  0.006  0.5  0.002  79 
저구리 51  0.043  0.010  0.7  0.003  61 
하동읍 35  0.045  0.002  0.3  0.002  71 
함양읍 29  11  0.044  0.006  0.3  0.002  66 
회원동 67  38  0.040  0.009  0.5  0.003  90 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이