ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-08-19 16:00:00 o 폭염주의보 : 세종, 광주, 대전, 서울, 전라남도(장흥, 나주, 진도, 함평, 해남, 광양), 충청북도, 충청남도(보령, 부여, 논산, 공주), 강원도(홍천평지, 화천, 원주), 경기도(파주, 의정부, 포천, 연천, 동두천, 김포 제외), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 임실)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.08.19 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 28  16  0.070  0.019  0.4  0.004   
강남구 60  18  0.059  0.021  0.4  0.005  74 
강남대로 22  11  0.035  0.074  0.5  0.004  115 
강동구 18  0.066  0.016  0.4  0.004 
강변북로 21  11  0.040  0.058  0.4  0.003  97 
강북구 33  18  0.056  0.009  0.2  0.003  72 
강서구 21  0.075  0.018  0.4  0.005 
공항대로 58  17  0.041  0.050  0.5  0.004  83 
관악구 27  15  0.063  0.026  0.5  0.004  78 
광진구 26  16  0.076  0.027  0.5  0.003 
구로구 26  14  0.051  0.015  0.3  0.004  68 
금천구 27  18  0.066  0.026  0.4  0.003  80 
노원구 25  19  0.064  0.009  0.4  0.004  78 
도봉구 18  12  0.069  0.013  0.4  0.004  83 
도산대로 31  16  0.049  0.038  0.7  0.004  66 
동대문구 24  16  0.077  0.018  0.3  0.004  89 
동작구 33  22  0.065  0.020  0.4  0.003  79 
동작대로 중앙차로 28  18  0.027  0.107  0.6  0.004  150 
마포구 24  13  0.073  0.012  0.5  0.004 
서대문구 0.073  0.020  0.6  0.002  86 
서초구 30  15  0.084  0.027  0.4  0.004  95 
성동구 28  14  0.084  0.018  0.4  0.005  95 
성북구 28  11  0.063  0.027  0.5  0.003  78 
송파구 26  13  0.076  0.027  0.5  0.003  88 
시흥대로 32  18  0.049  0.079  0.8  0.003  120 
신촌로 29  20  0.068  0.064  0.3  0.003  104 
양천구 30  18  0.065  0.015  0.4  0.004  79 
영등포구 25  16  0.068  0.037  0.5  0.003  82 
영등포로 33  22  0.052  0.052  0.5  0.003  86 
용산구 39  21  0.075  0.015  0.4  0.002 
은평구 26  19  0.084  0.014  0.4  0.004  95 
정릉로 27  16  0.008  0.143  0.5  0.003  189 
종로 23  14  0.052  0.042  0.3  0.003  70 
종로구 22  16  0.059  0.015  0.5  0.003  74 
중구 23  16  0.086  0.015  0.1  0.003  97 
중랑구 19  14  0.061  0.019  0.4  0.006  76 
천호대로 36  20  0.057  0.055  0.5  0.002  92 
청계천로
한강대로 22  14  0.050  0.033  0.4  0.003  67 
홍릉로 30  20  0.065  0.047  0.7  0.003  79 
화랑로 12  0.038  0.054  0.4  0.003  90 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이