ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2017-08-24 11:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 태백) o 호우주의보 : 인천, 강원도(화천, 철원), 서해5도, 경기도(가평, 파주, 의정부, 양주, 고양, 포천, 연천, 동두천, 김포) o 폭염경보 : 울산, 부산, 제주도(제주도동부), 경상남도(창녕) o 폭염주의보 : 대구, 광주, 제주도(제주도남부, 제주도북부, 제주도서부), 경상남도(통영, 창녕 제외), 경상북도(울진평지, 청도, 경주, 포항, 영덕, 청송, 의성, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 경산, 영천, 구미), 전라남도(장흥, 나주, 진도, 완도, 해남, 강진, 순천, 광양, 보성, 고흥, 담양)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 17.08.24 12:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
중구 30  12  0.009  0.022  0.3  0.003  42 
한강대로 36  0.005  0.025  0.5  0.005  50 
종로구 25  0.012  0.020  0.3  0.004  35 
청계천로 32  0.009  0.029  0.6  0.005  48 
종로 32  0.012  0.021  0.4  0.004  47 
용산구 29  14  0.012  0.015  0.3  0.004  37 
광진구 26  0.013  0.014  0.5  0.004 
성동구 23  0.013  0.012  0.4  0.004  30 
강변북로 17  0.022  0.029  0.4  0.003  48 
중랑구 18  12  0.010  0.015  0.3  0.007  32 
동대문구 20  0.010  0.013  0.2  0.005  28 
홍릉로 29  0.007  0.027  0.4  0.003  47 
성북구 26  0.010  0.019  0.3  0.003  32 
정릉로 24  0.021  0.021  0.5  0.004  42 
도봉구 18  0.014  0.011  0.3  0.003  25 
은평구 26  0.012  0.010  0.3  0.003  27 
서대문구 21  0.010  0.019  0.4  0.005  32 
마포구 23  10  0.015  0.012  0.3  0.004  32 
신촌로 28  0.006  0.052  1.1  0.006  86 
강서구 26  11  0.014  0.014  0.2  0.006  32 
공항대로 39  0.011  0.024  0.2  0.005  52 
구로구 17  10  0.011  0.012  0.2  0.004  28 
영등포구 15  0.014  0.012  0.6  0.004  32 
영등포로 38  0.008  0.044  0.5  0.006  73 
동작구 25  0.015  0.011  0.2  0.004  38 
동작대로 중앙차로 23  0.024  0.021  0.4  0.005  40 
관악구 26  0.014  0.012  0.1  0.005  40 
강남구 0.013  0.010  0.2  0.005  28 
서초구 16  0.021  0.006  0.3  0.005  35 
도산대로 20  0.010  0.4  0.005 
강남대로 20  0.055  0.025  0.3  0.005  71 
송파구 17  0.012  0.011  0.4  0.005  25 
강동구 18  0.011  0.012  0.2  0.003  27 
천호대로 35  0.016  0.016  0.2  0.003  43 
금천구 21  10  0.012  0.013  0.2  0.003  32 
강북구 21  0.016  0.013  0.2  0.002  30 
양천구 26  12  0.013  0.013  0.2  0.003  42 
노원구 28  11  0.013  0.015  0.2  0.002  37 
화랑로 20  0.026  0.018  0.3  0.003  43 

미세먼지 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 81 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

“인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있습니다.

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이