ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-02-16 03:00:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도, 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 서해남부먼바다 o 건조주의보 : 세종, 울산, 대구, 광주, 대전, 서울, 경상남도(남해, 거제, 통영 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(장흥, 화순, 완도, 강진, 순천, 광양, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도, 충청남도(계룡, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 평창평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 원주, 영월, 태백), 경기도(여주, 화성, 군포, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 구리, 안양, 수원, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.02.16 03:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 50  42  0.033  0.012  0.7  0.004   
강남구 48  47  0.029  0.010  0.7  0.005 
강남대로 52  44  0.033  0.016  0.7  0.009  62 
강동구 51  44  0.031  0.012  0.6  0.004  87 
강변북로 55  47  0.034  0.010  0.5  0.003  90 
강북구 42  0.036  0.008  0.7  0.002 
강서구 52  38  0.036  0.013  0.6  0.003  82 
공항대로 55  40  0.031  0.013  0.6  0.005  87 
관악구 54  45  0.032  0.013  0.6  0.003  95 
광진구 50  39  0.033  0.013  1.1  0.003  79 
구로구 41  32  0.035  0.009  0.4  0.004  72 
금천구 44  38  0.035  0.014  0.6  0.003  87 
노원구 57  47  0.030  0.012  0.7  0.005  92 
도봉구 42  32  0.037  0.006  0.8  0.004  77 
도산대로 80  55  0.026  0.018  0.8  0.003  90 
동대문구 52  46  0.036  0.014  0.6  0.007  90 
동작구 52  44  0.032  0.019  0.6  0.003  92 
동작대로 중앙차로 53  44  0.032  0.022  0.7  0.006  85 
마포구 57  45  0.034  0.016  0.6  0.004  90 
서대문구 47  43  0.035  0.007  1.0  0.003  87 
서초구 38  38  0.037  0.011  0.5  0.004  74 
성동구 53  51  0.012  0.7  0.003 
성북구 50  38  0.036  0.011  0.9  0.003  79 
송파구 50  42  0.032  0.015  0.7  0.003  79 
시흥대로 33  30  0.034  0.015  0.7  0.003  77 
신촌로 42  39  0.032  0.014  0.8  0.003  82 
양천구 53  42  0.034  0.015  0.7  0.004  90 
영등포구 49  43  0.010  0.021  0.6  0.004  101 
영등포로 46  36  0.031  0.016  0.8  0.003  58 
용산구 47  44  0.031  0.014  0.7  0.003 
은평구 57  44  0.037  0.010  0.9  0.005  85 
정릉로 50  47  0.022  0.015  0.6  0.002 
종로 49  41  0.038  0.009  0.6  0.003  82 
종로구 54  39  0.036  0.011  0.8  0.003  79 
중구 59  37  0.042  0.010  0.7  0.003  79 
중랑구 46  43  0.032  0.013  0.8  0.006  87 
천호대로 49  38  0.030  0.021  0.8  0.003  79 
청계천로 48  42  0.035  0.011  0.7  0.004  85 
한강대로 50  43  0.029  0.011  0.6  0.003  61 
홍릉로 60  48  0.038  0.011  0.6  0.003  97 
화랑로 42  0.032  0.014  0.6  0.004 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이