ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-07-17 11:00:00 o 폭염경보 : 세종, 울산, 부산, 대구, 광주, 대전, 서울, 제주도(제주도동부), 경상남도(고성, 통영 제외), 경상북도, 전라남도(장흥, 화순, 나주, 함평, 순천, 광양, 여수, 보성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도, 충청남도(예산, 부여, 금산, 논산, 공주), 강원도(정선평지, 삼척평지, 동해평지, 평창평지, 홍천평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 춘천, 화천, 원주, 영월), 경기도(여주, 군포, 성남, 가평, 광명, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 남양주, 구리, 안양, 수원, 의정부, 포천, 부천, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 익산, 임실, 무주, 완주) o 폭염주의보 : 울릉도독도, 인천(강화군,옹진군 제외), 제주도(제주도북부, 제주도서부), 경상남도(고성, 통영), 전라남도(거문도.초도, 무안, 진도, 신안(흑산면제외), 목포, 영광, 영암, 완도, 해남, 강진, 고흥, 장성), 충청남도(당진, 서천, 계룡, 홍성, 청양, 아산, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 인제평지, 철원, 태백), 경기도(안산, 화성, 파주, 양주, 고양, 연천, 동두천, 김포, 시흥), 전라북도(진안, 김제, 군산, 부안, 고창, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.07.18 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 30  22  0.006  0.022  0.3  0.004   
강남구 31  25  0.002  0.029  0.3  0.005  77 
강남대로 32  24  0.031  0.027  0.5  0.004  51 
강동구 40  31  0.004  0.028  0.3  0.004  74 
강변북로 29  20  0.005  0.028  0.4  0.004  74 
강북구 21  16  0.014  0.010  0.2  0.003  79 
강서구 35  27  0.002  0.021  0.2  0.006  79 
공항대로 37  35  0.002  0.031  0.4  0.007  92 
관악구 28  14  0.009  0.028  0.3  0.006  56 
광진구 21  0.001  0.025  0.5  0.008 
구로구 24  23  0.007  0.021  0.2  0.005  61 
금천구 33  24  0.003  0.029  0.4  0.004  66 
노원구 34  26  0.012  0.020  0.3  0.005  85 
도봉구 28  19  0.010  0.019  0.6  0.004  74 
도산대로 30  23  0.003  0.003  0.3  0.004  72 
동대문구 28  26  0.006  0.026  0.4  0.006  82 
동작구 31  17  0.004  0.027  0.3  0.004  56 
동작대로 중앙차로 34  19  0.006  0.035  0.5  0.006  69 
마포구 25  25  0.008  0.020  0.3  0.004  69 
서대문구 27  24  0.005  0.016  0.6  0.003  74 
서초구 35  14  0.004  0.025  0.2  0.004  59 
성동구 27  12  0.003  0.022  0.3  0.006 
성북구 27  16  0.007  0.018  0.4  0.003  77 
송파구 26  24  0.003  0.032  0.5  0.003  72 
신촌로 43  23  0.003  0.027  0.7  0.003  79 
양천구 38  27  0.002  0.022  0.3  0.005  72 
영등포구 42  27  0.005  0.023  0.4  0.004  87 
영등포로 30  0.002  0.031  0.3  0.007  60 
용산구 26  26  0.003  0.024  0.3  0.003  82 
은평구 30  24  0.011  0.014  0.1  0.003  90 
정릉로 27  19  0.009  0.029  0.4  0.003  77 
종로 29  28  0.007  0.021  0.2  0.003  85 
종로구 31  0.008  0.021  0.3  0.003 
중구 30  21  0.007  0.019  0.2  0.003  74 
중랑구 24  21  0.006  0.023  0.4  0.007  77 
천호대로 29  23  0.004  0.040  0.4  0.004  66 
청계천로 34  0.008  0.024  0.2  0.005  101 
한강대로 39  20  0.005  0.032  0.3  0.004  70 
홍릉로 50  26  0.004  0.028  0.6  0.004  100 
화랑로 41  25  0.008  0.033  0.4  0.002  77 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이