ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-08-19 16:00:00 o 폭염주의보 : 세종, 광주, 대전, 서울, 전라남도(장흥, 나주, 진도, 함평, 해남, 광양), 충청북도, 충청남도(보령, 부여, 논산, 공주), 강원도(홍천평지, 화천, 원주), 경기도(파주, 의정부, 포천, 연천, 동두천, 김포 제외), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 임실)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.08.19 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 45  25  0.062  0.010  0.5  0.004   
개정동 40  16  0.083  0.007  0.5  0.008  94 
고산면 29  22  0.088  0.007  0.4  0.002  98 
고창읍 39  15  0.072  0.010  0.5  0.002  85 
금암동 31  23  0.039  0.5  0.003 
남중동 27  17  0.065  0.005  0.4  0.003  79 
모현동 32  19  0.054  0.009  0.3  0.005  70 
무주읍 15  0.047  0.006  0.4  0.004 
부안읍 39  11  0.083  0.007  0.6  0.004  94 
삼천동 36  18  0.084  0.008  0.3  0.004  95 
새만금 28  19  0.074  0.005  0.6  0.002  87 
소룡동 39  19  0.115  0.011  0.5  0.014  162 
송천동 40  17  0.077  0.046  0.5  0.002  89 
순창읍 27  22  0.055  0.007  0.4  71 
신태인 46  28  0.078  0.010  0.4  0.004  90 
신풍동(군산) 44  17  0.090  0.012  0.4  0.004  100 
심원면 25  22  0.092  0.005  0.4  0.004  104 
연지동 41  13  0.085  0.016  0.5  0.003  96 
요촌동 40  21  0.079  0.016  0.4  0.006  91 
운암면 25  0.034  0.003  0.2  0.001 
임실읍 30  11 
장수읍 37  17  0.062  0.003  0.5  77 
죽항동 29  11  0.067  0.009  0.5  0.002  81 
중앙동(전주) 33  0.084  0.010  0.4  0.002 
진안읍 27  13  0.051  0.004  0.3  0.002  68 
팔복동 55  24  0.069  0.029  0.5  0.004  83 
팔봉동 29  19  0.076  0.011  0.5  0.002  88 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이