ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-02-16 03:00:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도, 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 서해남부먼바다 o 건조주의보 : 세종, 울산, 대구, 광주, 대전, 서울, 경상남도(남해, 거제, 통영 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(장흥, 화순, 완도, 강진, 순천, 광양, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도, 충청남도(계룡, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 평창평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 원주, 영월, 태백), 경기도(여주, 화성, 군포, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 구리, 안양, 수원, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.02.16 03:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 45  28  0.041  0.007  0.5  0.003   
개정동 35  27  0.037  0.003  0.8  0.006  74 
고산면 35  21  0.046  0.006  0.3  0.002  85 
고창읍 53  17  0.041  0.006  0.5  0.003  75 
금암동 37  26  0.012  0.6  0.005 
남중동 31  24  0.037  0.003  0.5  0.004  85 
모현동 29  17  0.025  0.006  0.4  0.003  74 
무주읍 28  16  0.044  0.005  0.4  0.003  87 
부안읍 41  29  0.046  0.004  0.6  0.002  74 
삼천동 32  22  0.042  0.007  0.5  0.003  87 
새만금 45  31  0.041  0.003 
소룡동 44  25  0.045  0.009  0.5  0.009  90 
송천동 36  24  0.046  0.008  0.6  0.005  100 
순창읍 29  23  0.044  0.005  0.3  0.003  97 
신태인 34  21  0.038  0.007  0.5  0.003  66 
신풍동(군산) 39  28  0.039  0.002  0.5  0.002  74 
심원면 40  31  0.044  0.004  0.5  0.003  79 
연지동 35  14  0.041  0.009  0.4  0.002  66 
요촌동 35  24  0.040  0.009  0.7  0.003  77 
운암면 52  19  0.041  0.002  0.4  0.011  81 
임실읍 35  25  0.027  0.004  0.4  0.003  100 
장수읍 32  24  0.051  0.005  0.4  0.003  109 
죽항동 44  27  0.042  0.008  0.4  0.002  100 
중앙동(전주) 44  33  0.036  0.006  0.4  0.003  112 
진안읍 35  21  0.042  0.006  0.4  0.002  92 
팔복동 32  29  0.038  0.002  0.6  0.005  97 
팔봉동 26  16  0.051  0.007  0.5  0.002  79 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이