ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-02-16 03:00:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도, 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 서해남부먼바다 o 건조주의보 : 세종, 울산, 대구, 광주, 대전, 서울, 경상남도(남해, 거제, 통영 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(장흥, 화순, 완도, 강진, 순천, 광양, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도, 충청남도(계룡, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 평창평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 원주, 영월, 태백), 경기도(여주, 화성, 군포, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 구리, 안양, 수원, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.02.16 03:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 32  24  0.037  0.006  0.5  0.002   
검단 55  42  0.034  0.009  0.7  0.003  87 
계산 37  33  0.028  0.012  0.6  0.003  77 
고잔 0.032  0.017  0.9  0.004 
구월동 44  29  0.025  0.015  0.8  0.008  74 
논현 48  35  0.031  0.013  0.7  0.005  79 
덕적도 28  0.048  0.001  0.6  0.001 
동춘 43  34  0.031  0.014  0.7  0.004  74 
백령도 53  35  0.037  0.003  0.7  0.002  79 
부평 42  32  0.035  0.014  0.7  0.003  77 
부평역 59  0.019  0.013  0.7  0.004 
석남 40  0.036  0.006  0.8  0.008  74 
석모리 43  32  0.041  0.005  0.8  0.002 
석바위 41  35  0.026  0.020  0.7  0.004 
송도 44  32  0.034  0.010  0.5  0.004  72 
송림 68  50  0.028  0.014  0.7  0.004  87 
송해 64  44  0.040  0.005  0.5  0.005  87 
송현 50  39  0.027  0.018  0.7  0.005  79 
숭의 47  39  0.036  0.010  0.6  0.003  82 
신흥 38  32  0.029  0.019  0.8  0.005  74 
연희 43  35  0.035  0.010  0.7  0.003  74 
운서 41  35  0.034  0.005  0.7  0.002  77 
원당 43  35  0.028  0.010  0.7  0.003  79 
청라 54  0.036  0.008  0.7  0.006 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이