ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-08-19 16:00:00 o 폭염주의보 : 세종, 광주, 대전, 서울, 전라남도(장흥, 나주, 진도, 함평, 해남, 광양), 충청북도, 충청남도(보령, 부여, 논산, 공주), 강원도(홍천평지, 화천, 원주), 경기도(파주, 의정부, 포천, 연천, 동두천, 김포 제외), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 임실)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.08.19 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 30  17  0.055  0.007  0.4  0.002   
간성읍 26  0.043  0.001  0.5  0.000  61 
남양동1 33  13  0.054  0.007  0.3  0.002  70 
명륜동(강원) 35  22  0.076  0.012  0.4  0.001  88 
문막읍 28  22  0.058  0.007  0.4  0.002  73 
방산면 22  15  0.032  0.002  0.6  0.001  56 
북평면 34  26  0.057  0.011  0.5  0.002  73 
상리 27  11  0.038  0.004  0.3  57 
석사동 29  14  0.068  0.006  0.5  0.002  82 
속초시(금호동) 28  11  0.039  0.005  0.3  58 
양구읍 26  13  0.035  0.004  0.4  0.002  54 
양양군 25  0.042  0.007  0.5  0.003  60 
영월읍 35  23  0.057  0.003  0.4  73 
옥천동 36  10  0.038  0.008  0.4  0.001  57 
인제군 27  18  0.041  0.005  0.6  0.002  59 
정선읍 42  26  0.064  0.009  0.5  0.002  78 
중앙동(원주) 40  21  0.076  0.008  0.2  0.001  88 
중앙로 22  16  0.062  0.006  0.4  0.001  77 
천곡동 29  15  0.054  0.004  0.3  0.001  70 
철원군 17  0.062  0.006  0.4  0.003  77 
치악산 28  16  0.049  0.003  0.4  0.003  66 
태백시 46  30  0.053  0.010  0.3  0.002  72 
평창읍 34  26  0.065  0.005  0.4  79 
홍천읍 28  17  0.061  0.013  0.4  0.003  76 
화천군 0.053  0.006  0.4  0.001 
횡성군 34  22  0.053  0.009  0.5  0.002 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이