ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-02-16 03:00:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도, 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 서해남부먼바다 o 건조주의보 : 세종, 울산, 대구, 광주, 대전, 서울, 경상남도(남해, 거제, 통영 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(장흥, 화순, 완도, 강진, 순천, 광양, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도, 충청남도(계룡, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 평창평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 원주, 영월, 태백), 경기도(여주, 화성, 군포, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 구리, 안양, 수원, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.02.16 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 51  40  0.033  0.011  0.7  0.004   
검단 59  45  0.036  0.009  0.7  0.003  92 
계산 44  37  0.027  0.012  0.7  0.003  79 
고잔 0.033  0.017  1.0  0.005 
광복동 48  37  0.034  0.011  0.5  0.003  101 
광안동 36  31  0.040  0.006  95 
구월동 49  35  0.025  0.015  0.8  0.004  77 
기장읍 45  29  0.037  0.007  0.4  0.004  87 
녹산동 50  32  0.034  0.010  0.4  0.003  82 
논현 54  39  0.033  0.012  0.7  0.006  82 
대신동 55  41  0.039  0.009  0.6  0.003  116 
대연동 44  25  0.044  0.6  0.003 
대저동 50  34  0.040  0.006  0.6  0.003  100 
덕적도 28  0.046  0.002  0.6  0.002 
덕천동 51  33  0.037  0.008  0.4  0.004  101 
덕포동 49  36  0.043  0.007  0.6  0.004  97 
동춘 48  40  0.032  0.014  0.8  0.004  79 
명장동 40  31  0.035  0.007  97 
백령도 58  34  0.039  0.004  0.7  0.002  82 
부곡동 38  0.039  0.009  0.5  0.003 
부산북항 41  33  0.049  0.009  0.5  0.003  105 
부산신항 47  32  0.044  0.029  0.5  0.022  85 
부평 49  37  0.036  0.013  0.7  0.003  79 
부평역 67  0.020  0.011  0.7  0.004 
석남 43  43  0.036  0.005  0.8  0.005  79 
석모리 50  0.039  0.005  0.8  0.002 
석바위 48  47  0.029  0.017  0.8  0.004  85 
송도 49  42  0.032  0.014  0.5  0.004  79 
송림 69  48  0.029  0.014  0.8  0.005  95 
송해 60  42  0.037  0.005  0.6  0.004  90 
송현 60  46  0.032  0.014  0.7  0.006  85 
수정동 49  31  0.043  0.006  0.4  0.002  85 
숭의 53  47  0.036  0.010  0.7  0.005  87 
신흥 44  42  0.029  0.020  0.9  0.006  79 
연산동 43  33  0.042  0.008  0.4  0.003  100 
연희 48  37  0.034  0.011  0.7  0.003  77 
온천동 37  32  0.033  0.016  0.7  0.003  101 
용수리 48  32  0.039  0.008  0.5  0.002  85 
운서 43  35  0.034  0.005  0.7  0.002  77 
원당 46  38  0.030  0.010  0.7  0.003  82 
장림동 84  64  0.036  0.018  0.6  0.012  116 
전포동 51  32  0.038  0.010  0.4  0.003  95 
좌동 43  33  0.042  0.007  0.4  0.004  97 
청라 61  0.035  0.009  0.7  0.005 
청룡동 52  35  0.031  0.007  95 
초량동 52  32  0.045  0.006  0.5  0.003  95 
태종대 58  32  0.046  0.005  0.3  0.003  90 
학장동 51  41  0.037  0.008  0.3  0.004  132 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이