ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-08-19 16:00:00 o 폭염주의보 : 세종, 광주, 대전, 서울, 전라남도(장흥, 나주, 진도, 함평, 해남, 광양), 충청북도, 충청남도(보령, 부여, 논산, 공주), 강원도(홍천평지, 화천, 원주), 경기도(파주, 의정부, 포천, 연천, 동두천, 김포 제외), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 임실)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.08.19 19:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 26  15  0.052  0.015  0.4  0.004   
검단 29  18  0.037  0.009  0.5  56 
계산 29  15  0.055  0.012  0.6  0.003  71 
고잔 25  14  0.045  0.023  0.4  0.006  63 
구월동 37  15  0.072  0.019  0.5  0.003  85 
논현 26  19  0.041  0.029  0.5  0.005  64 
덕적도 30  11  0.057  0.001  0.3  0.000  73 
동춘 20  10  0.043  0.020  0.4  0.005  61 
백령도 18  0.046  0.001  0.4  0.002  63 
부평 30  18  0.063  0.019  0.5  0.003  78 
부평역 59  20  0.021  0.052  0.7  0.005  86 
석남 33  20  0.065  0.019  0.4  0.003  79 
석모리 27  14  0.055  0.002  0.8  0.002 
석바위 36  16  0.045  0.050  0.6  0.004  83 
송도 20  0.051  0.011  0.4  0.002 
송림 27  16  0.047  0.012  0.4  0.002  64 
송해 34  19  0.045  0.006  0.3  0.005  63 
송현 63  10  0.046  0.017  0.4  0.004  63 
숭의 18  14  0.051  0.012  0.5  0.003  68 
신흥 21  10  0.053  0.012  0.4  0.005  69 
연희 27  13  0.060  0.016  0.4  0.003  75 
운서 21  19  0.050  0.006  0.4  0.002  67 
원당 26  13  0.045  0.015  0.5  0.003 
청라 27  14  0.055  0.014  0.4  0.004  71 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이