ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-02-16 03:00:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도, 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 서해남부먼바다 o 건조주의보 : 세종, 울산, 대구, 광주, 대전, 서울, 경상남도(남해, 거제, 통영 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(장흥, 화순, 완도, 강진, 순천, 광양, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도, 충청남도(계룡, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 평창평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 원주, 영월, 태백), 경기도(여주, 화성, 군포, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 구리, 안양, 수원, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.02.16 03:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 42  24  0.038  0.006  0.5  0.003   
광양읍 39  22  0.039  0.005  0.5  0.003  82 
나불리 32  14  0.042  0.009  0.5  0.004  72 
담양읍 34  20  0.030  0.005  0.5  0.003  95 
덕충동 55  30  0.039  0.006  0.4  0.004  68 
문수동 51  0.041  0.007  0.5  0.002  59 
부흥동 36  19  0.032  0.004  0.7  0.003  64 
빛가람동 19  15  0.036  0.007  0.3  0.003  77 
삼일동 52  24  0.024  0.014  0.4  0.004 
서강동 55  26  0.028  0.005  0.3  0.002  77 
송단리 36  20  0.058  0.004  0.2  0.001  73 
순천만 33  0.040  0.004  0.3  0.002  61 
신대 46  27  0.052  0.005  0.4  0.002  82 
신지면 53  22  0.041  0.003  0.4  0.002  66 
여천동(여수) 55  36  0.038  0.005  0.7  0.003  77 
연향동 40  14  0.053  0.004  0.3  0.003  69 
영광읍 39  26  0.045  0.007  0.6  0.003  77 
용당동 40  27  0.022  0.003  0.8  0.003  77 
월내동 45  25  0.033  0.006  0.5  0.002  77 
율촌면 50  24  0.015  0.005  0.4  0.002  72 
장성읍 29  17  0.043  0.006  0.5  0.004  79 
장천동 53  25  0.043  0.005  0.2  0.003  82 
장흥읍 39  31  0.046  0.003  0.4  0.003  85 
중동 42  26  0.045  0.006  0.4  0.002  85 
진도읍 36  18  0.039  0.003  0.001  66 
진상면 50  30  0.043  0.003  0.4  0.003  87 
태인동 35  21  0.042  0.005  0.5  0.003  77 
함평읍 43  24  0.042  0.007  0.8  0.001  72 
해남읍 29  18  0.044  0.004  0.4  0.007  62 
호두리 38  21  0.042  0.009  0.3  0.003  69 
화양면 52  33  0.034  0.005  0.5  0.002  79 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이