ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-01-24 11:00:00 o 한파주의보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 양구평지, 평창평지, 화천, 철원) o 건조경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 서울, 제주도(제주도산지), 경상남도(양산, 산청, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(의성, 김천, 고령, 군위 제외), 전라남도(순천, 광양, 여수, 구례), 충청북도(진천, 영동, 청주), 강원도(정선평지, 인제평지, 원주, 영월), 경기도(여주, 광주, 오산, 포천, 동두천)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.01.24 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 53  27  0.013  0.041  0.7  0.005   
강남구 44  26  0.016  0.028  0.5  0.006  74 
강남대로 57  27  0.008  0.064  0.8  0.005  104 
강동구 52  30  0.008  0.058  0.7  0.006  97 
강변북로 60  25  0.006  0.066  0.6  0.006  106 
강북구 59  33  0.013  0.041  0.7  0.005  69 
강서구 54  23  0.022  0.027  0.4  0.005  74 
공항대로 70  33  0.008  0.052  0.6  0.006  86 
관악구 60  32  0.009  0.050  0.6  0.006  83 
광진구 64  32  0.007  0.051  1.1  0.005  85 
구로구 46  14  0.015  0.031  0.3  0.008  65 
금천구 58  33  0.015  0.041  0.6  0.006  79 
노원구 50  28  0.013  0.035  0.6  0.006  74 
도봉구 53  24  0.012  0.035  0.8  0.005  72 
도산대로 51  17  0.010  0.035  1.2  0.004  71 
동대문구 65  50  0.008  0.056  1.0  0.011  93 
동작구 48  23  0.014  0.044  0.6  0.004  73 
동작대로 중앙차로 50  21  0.008  0.055  0.6  0.009  92 
마포구 56  25  0.013  0.025  0.5  0.004  74 
서대문구 47  25  0.016  0.029  1.0  0.004  74 
서초구 54  15  0.012  0.037  0.4  0.005  63 
성동구 60  27  0.015  0.041  0.6  0.004  79 
성북구 59  23  0.008  0.057  1.1  0.005  95 
송파구 29  0.006  0.056  0.9  0.005 
시흥대로 49  23  0.009  0.052  0.8  0.006  86 
신촌로 47  25  0.008  0.060  0.8  0.006  100 
양천구 51  21  0.019  0.034  0.5  0.003  70 
영등포구 48  28  0.009  0.031  0.4  0.005  77 
영등포로 41  20  0.007  0.064  0.8  0.005  104 
용산구 41  22  0.013  0.039  0.6  0.004  65 
은평구 48  22  0.021  0.025  0.6  0.006  64 
정릉로 71  41  0.006  0.082  0.8  0.007  124 
종로 64  27  0.010  0.054  0.9  0.006  90 
종로구 55  28  0.011  0.053  1.0  0.005  88 
중구 44  21  0.012  0.045  0.6  0.004  75 
중랑구 56  29  0.009  0.047  0.8  0.007  78 
천호대로 71  30  0.006  0.063  1.0  0.005  103 
청계천로 48  30  0.008  0.058  1.1  0.005  97 
한강대로 50  25  0.015  0.065  0.8  0.005  105 
홍릉로 83  44  0.006  0.044  0.8  0.007  82 
화랑로 57  25  0.010  0.030  0.6  0.005  73 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이