ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-03-18 11:00:00 o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 경상남도(창원), 경상북도(울진평지, 문경, 경주, 포항, 영덕, 상주, 칠곡, 성주, 경산, 영천), 전라남도(순천, 광양), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.03.19 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 95  61  0.040  0.041  0.6  0.007   
강남구 85  62  0.034  0.036  0.5  0.008  139 
강남대로 116  64  0.048  0.054  0.6  0.006  114 
강동구 100  61  0.038  0.047  0.6  0.006  124 
강변북로 115  74  0.007  0.091  0.7  0.003  245 
강북구 115  66  0.051  0.034  0.6  0.006  132 
강서구 84  51  0.048  0.035  0.5  0.007  120 
공항대로 96  57  0.015  0.071  0.6  0.008  226 
관악구
광진구 102  73  0.036  0.041  0.8  0.006  151 
구로구 82  0.041  0.031  0.4  0.008 
금천구 71  44  0.032  0.045  0.6  0.008 
노원구 101  67  0.036  0.045  0.7  0.007  135 
도봉구 105  69  0.049  0.029  0.7  0.008 
도산대로 67  0.029  0.045  0.9  0.006 
동대문구 83  55 
동작구 82  53  0.041  0.040  0.5  0.007  124 
동작대로 중앙차로 104  68  0.015  0.069  0.7  0.004  233 
마포구 96  60  0.044  0.029  0.5  0.006  151 
서대문구 100  70  0.036  0.045  0.9  0.007 
서초구 141  70  0.032  0.049  0.5  0.006  201 
성동구 118  74  0.040  0.049  0.6  0.004 
성북구 90  51  0.040  0.045  0.9  0.006  105 
송파구 100  63  0.046  0.050  0.6  0.007 
시흥대로 78  46  0.035  0.045  0.7  0.008 
신촌로 98  65  0.022  0.072  0.9  0.007  197 
양천구 88  49  0.041  0.036  0.5  0.007  120 
영등포구 95  66  0.033  0.040  0.6  0.005  170 
영등포로 88  55  0.022  0.071  0.9  0.008  112 
용산구 81  62  0.037  0.049  0.6  0.006 
은평구 94  58  0.040  0.042  0.9  0.007  139 
정릉로 116  83  0.012  0.077  0.8  0.003  256 
종로 102  65  0.032  0.057  0.8  0.007 
종로구 85  54  0.043  0.046  0.7  0.003  112 
중구 88  53  0.046  0.046  0.6  0.007  116 
중랑구 87  62  0.038  0.033  0.5  0.009  124 
천호대로 108  57  0.030  0.067  0.7  0.007  170 
청계천로 92  66  0.034  0.058  1.1  0.007  154 
한강대로 117  70  0.020  0.063  0.7  0.007  164 
홍릉로 102  72  0.040  0.056  0.6  0.007  154 
화랑로 97  0.018  0.061  0.5  0.004 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이