ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2017-01-24 22:00:00 o 한파경보 : 경상북도(경북북동산지, 봉화평지), 충청북도(제천, 음성, 충주, 괴산), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 정선평지, 평창평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 태백), 경기도(가평, 양평, 파주, 의정부, 양주, 포천, 연천) o 한파주의보 : 세종, 인천(강화), 경상남도(거창), 경상북도(영양평지, 청송, 의성, 영주, 안동, 김천, 성주, 고령, 군위), 충청북도(증평, 단양, 진천, 보은), 충청남도(계룡, 홍성, 예산, 청양, 부여, 금산, 논산, 공주, 천안), 강원도(원주, 영월), 경기도(여주, 안산, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 평택, 남양주, 구리, 고양, 동두천, 김포, 시흥, 과천), 전라북도(순창, 남원, 익산, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 경상남도(거창, 함양 제외), 경상북도(울진평지, 문경, 경주, 포항, 영덕, 상주, 칠곡, 성주, 경산, 영천), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 17.01.25 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
중구 41  31  0.002  0.053  0.8  0.003  88 
한강대로 52  35  0.001  0.097  0.9  0.006  140 
종로구 45  37  0.002  0.057  1.0  0.004  95 
청계천로 36  32  0.002  0.061  0.5  0.005  101 
종로 41  33  0.001  0.052  0.6  0.003  86 
용산구 33  29  0.002  0.043  0.8  0.003  71 
광진구 42  38  0.004  0.050  0.9  0.003  83 
성동구 46  30  0.003  0.048  0.8  0.003  80 
강변북로 43  0.003  0.002  0.6  0.004  64 
중랑구 41  30  0.005  0.040  0.6  0.005  68 
동대문구 58  34  0.002  0.056  1.1  0.005  93 
홍릉로 46  39  0.002  0.062  0.7  0.006  102 
성북구 58  37  0.003  0.055  1.0  0.005  92 
정릉로 43  24  0.004  0.033  0.8  0.005  65 
도봉구 48  29  0.002  0.051  0.6  0.004  85 
은평구 44  25  0.006  0.032  0.8  0.003  65 
서대문구 46  30  0.005  0.036  0.8  0.005  67 
마포구 44  37  0.003  0.060  1.1  0.004  100 
신촌로 42  0.002  0.059  1.1  0.007  98 
강서구 51  28  0.001  0.052  0.9  0.007  86 
공항대로 51  42  0.002  0.063  0.9  0.007  103 
구로구 41  25  0.002  0.037  0.8  0.006  65 
영등포구 40  32  0.005  0.030  0.9  0.005  65 
영등포로 55  37  0.001  0.089  0.7  0.007  131 
동작구 35  29  0.002  0.054  0.8  0.003  90 
동작대로 중앙차로 42  0.003  0.074  1.1  0.007  115 
관악구 30  28  0.003  0.066  1.0  0.007  106 
강남구 42  27  0.002  0.047  0.6  0.004  78 
서초구 40  23  0.003  0.046  0.7  0.004  76 
도산대로 37  0.002  0.056  1.7  0.005  93 
강남대로 40  26  0.005  0.105  1.5  0.008  148 
송파구 51  34  0.003  0.049  1.3  0.005  81 
강동구 50  32  0.001  0.050  1.0  0.003  83 
천호대로 47  31  0.002  0.061  0.8  0.006  101 
금천구 36  30  0.002  0.054  0.9  0.004  90 
강북구 30  23  0.006  0.041  1.1  0.003  68 
양천구 44  28  0.002  0.043  0.9  0.004  71 
노원구 52  39  0.002  0.048  1.1  0.004  80 
화랑로 51  0.003  0.050  0.9  0.005  83 

미세먼지 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 81 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

“인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있습니다.

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이