ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-02-16 03:00:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도, 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 서해남부먼바다 o 건조주의보 : 세종, 울산, 대구, 광주, 대전, 서울, 경상남도(남해, 거제, 통영 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(장흥, 화순, 완도, 강진, 순천, 광양, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성), 충청북도, 충청남도(계룡, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 평창평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 원주, 영월, 태백), 경기도(여주, 화성, 군포, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 구리, 안양, 수원, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.02.16 03:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 35  29  0.035  0.012  0.4  0.003   
괴산읍 27  27  0.038  0.006  0.4  0.003  95 
구성동 40  24  0.038  0.008  0.2  0.002  85 
금왕 42  34  0.016  0.010  100 
노은동 45  15  0.022  0.006  0.4  0.001  75 
대성동 26  19  0.042  0.007  0.3  0.002  82 
대흥동1 42  23  0.034  0.009  0.2  0.002  87 
둔산동 30  21  0.025  0.008  0.3  0.001  82 
매포읍 26  0.030  0.009  0.4  0.003 
문창동 32  16  0.039  0.008  0.4  0.002  72 
문평동 38  24  0.018  0.008  0.4  0.002  95 
문화동 35  35  0.035  0.010  0.4  0.003  112 
보은읍 37  31  0.039  0.006  0.4  0.003  97 
복대동 53  35  0.033  0.017  0.4  0.002  112 
사천동 41  33  0.036  0.011  0.5  0.002  101 
산남동 34  33  0.035  0.016  0.4  0.002  100 
상대동(대전) 30  15  0.029  0.006  0.3  0.002  77 
성남동1 45  27  0.025  0.008  0.4  0.003  87 
송정동(봉명동) 33  29  0.029  0.014  0.2  0.001  95 
영동읍 36  27  0.046  0.007  0.1  0.003  112 
오송읍 38  33  0.039  0.015  0.4  0.003  95 
오창읍 36  31  0.036  0.017  0.2  0.003  95 
옥천읍 42  30  0.033  0.009  0.5  0.004  109 
용암동 36  23  0.033  0.013  0.3  0.003  79 
월평동 41  26  0.035  0.009  0.4  0.002  82 
음성읍 33  25  0.037  0.007  0.4  0.002  92 
읍내동 46  25  0.032  0.008  0.4  0.001  90 
장락동 32  0.031  0.012  0.4  0.001  101 
정림동 35  11  0.040  0.008  0.3  0.001 
증평읍 30  0.039  0.013  0.6  0.002  100 
진천읍 37  33  0.036  0.015  0.9  0.003  90 
청천면 34  0.038  0.005  0.4  0.002  63 
칠금동 31  27  0.036  0.014  0.5  0.003  101 
호암동 25  21  0.029  0.013  0.5  0.003  90 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이