ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-08-19 16:00:00 o 폭염주의보 : 세종, 광주, 대전, 서울, 전라남도(장흥, 나주, 진도, 함평, 해남, 광양), 충청북도, 충청남도(보령, 부여, 논산, 공주), 강원도(홍천평지, 화천, 원주), 경기도(파주, 의정부, 포천, 연천, 동두천, 김포 제외), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 임실)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.08.19 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 35  25  0.067  0.012  0.4  0.003   
괴산읍 36  31  0.061  0.009  0.5  0.003  76 
금왕 37  23  0.076  0.007  0.5  0.001  88 
매포읍 44  29  0.043  0.004  0.3  0.002  79 
문화동 28  26  0.074  0.011  0.5  0.003  87 
보은읍 41  30  0.072  0.012  0.5  0.003  85 
복대동 35  25  0.079  0.020  0.3  0.002  91 
사천동 35  23  0.081  0.014  0.4  0.001  93 
산남동 31  27  0.070  0.012  0.5  0.001  83 
송정동(봉명동) 41  21  0.062  0.037  0.4  0.005  77 
영동읍 47  33  0.071  0.007  0.5  0.003  84 
오송읍 28  24  0.073  0.012  0.4  0.002  86 
오창읍 26  23  0.083  0.003  0.4  0.003  94 
옥천읍 33  25  0.065  0.011  0.3  0.003  79 
용암동 29  18  0.072  0.020  0.6  0.002  85 
음성읍 37  19  0.074  0.009  0.4  0.003  87 
장락동 32  27  0.043  0.010  0.1  77 
증평읍 26  0.064  0.011  0.4  0.003 
진천읍 40  23  0.074  0.012  0.5  0.002  87 
청천면 47  25  0.067  0.002  0.4  0.002  81 
칠금동 30  21  0.060  0.024  0.6  0.003  75 
호암동 32  24  0.071  0.004  0.2  0.001  84 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이