ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-08-19 16:00:00 o 폭염주의보 : 세종, 광주, 대전, 서울, 전라남도(장흥, 나주, 진도, 함평, 해남, 광양), 충청북도, 충청남도(보령, 부여, 논산, 공주), 강원도(홍천평지, 화천, 원주), 경기도(파주, 의정부, 포천, 연천, 동두천, 김포 제외), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 임실)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.08.19 19:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 46  33  0.055  0.014  0.5  0.005   
개금동 46  35  0.062  0.020  0.5  0.004  105 
광복동 43  34  0.030  0.022  0.6  0.020  135 
광안동 48  33  0.063  0.006  128 
기장읍 45  32  0.060  0.005  0.5  0.004  116 
녹산동 41  37  0.044  0.014  0.4  0.006  135 
당리동 31  25  0.047  0.026  0.5  0.008  101 
대신동 43  32  0.049  0.024  0.6  0.009  120 
대연동 41  28  0.054  0.017  0.6  0.004  105 
대저동 56  42  0.044  0.028  0.6  0.004  135 
덕천동 50  41  0.062  0.016  0.6  0.004 
덕포동 42  36  0.065  0.009  0.5  0.005  112 
명장동 48  40  0.053  0.007  132 
부곡동 52  37  0.056  0.009  0.5  0.003  116 
부산북항 42  29  0.044  0.033  0.5  0.006  116 
부산신항 42  30  0.069  0.021  0.4  0.004  116 
수정동 41  29  0.048  0.019  0.5  0.004  100 
연산동 53  38  0.060  0.012  0.5  0.004  105 
온천동 47  37  0.038  0.050  0.5  0.004  120 
용수리 52  41  0.055  0.011  0.4  0.005  135 
장림동 47  28  0.047  0.026  0.5  0.005  135 
전포동 44  28  0.058  0.016  0.5  0.005  97 
좌동 41  36  0.056  0.016  0.4  0.004  124 
청룡동 52  41  0.046  0.014  135 
초량동 47  34  0.029  0.044  0.7  0.005  124 
태종대 41  27  0.053  0.008  0.4  0.005  105 
학장동 44  38  0.042  0.018  0.4  0.004  128 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이